”VPP Oy on toteuttanut meille useita vaativia projekteja katualueella vaakaporaamalla sekä pätkäsujuttamalla. Työnlaatu, sujuvuus sekä lopputulos ovat kiitettävää tasoa.”