Suuntaporaus

Työmenetelmän kuvaus

Ohjattava suuntaporaus on asennusmenetelmä vesijohtojen, paineviemäreiden, kaasuputkistojen ja kaapelisuojaputkien asennukseen. Putki asennetaan maahan kaivamatta, mikä vähentää suuresti työstä asukkaille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Putken asennus tapahtuu ohjattavalla porauskalustolla. Elektronisen paikannusmenetelmän avulla putket voidaan asentaa maahan tarkasti haluttua reittiä pitkin.

Mittaustarkkuus normaaliporauksessa on 5 % (esim. 2 metrin syvyydessä putki on 5cm:n tarkkuudella mitatussa kohdassa). Kaikista porauksista tehdään porauspöytäkirja, josta selviää putken sijainti.

Viettoviemäreitä olemme poranneet n, 200kpl/n.10km. Isoimpana yksittäisenä Kuusamon EVO; lle 400mm viettoa 1,2km Kuusamon keskustan läpi vanhan ja uuden puhdistamon välille.

Suuntaporaus työvaiheet

  1. Esiporaus, jolloin työnnetään tankoja maahan jolloin määrittyy
    porauslinja.
  1. Pilottiterän irroitus ja aventimen kiinnittäminen.
  1. Putken veto. Tällöin porausreikää vielä suurennetaan aventimella ja syötetään porausnestettä (vesi+bentoniitti), joka paineellistaa ja vahvistaa maakäytävän bentoniittisaven avulla. Tämä estää porausreiän sortumisen ja suojaa vedettävää putkea naarmuuntumiselta.

Käytössämme on myös 12kpl putkenkuljetuskeloja joihin voimme ajaa 63mm – 140mm kelaputkea.

Menetelmä sopii parhaiten savi-, hiesu- ja hiekkapohjaisille maille

Iskutoiminnan avulla voidaan menetelmää käyttää myös hieman kiviä sisältävässä maastossa. Nykyisen laitteistomme maksimi porauspituus on n.500 metriä ja maksimi putken halkisija on
710mm.

Menetelmän avulla voidaan myös vetää useampia putkia samanaikaisesti.

Käyttöesimerkkikohteita

  • jokien, järvien tai merenlahtien alitukset
  • kalliit pinnoitukset (mukulakivetykset, moottoritiet, torit)
  • vesijohdon uusimiset; poraamalla vanhan putken viereen uusi putki ilman väliaikaista vedenjakelua
  • valmiiksi kaavoitetulle ja rakennetulle alueelle tulevat muutokset.

Olemme tehneet suuntaporaustöitä Suomessa yli kahdenkymmenen vuoden ajan

Ota yhteyttä ja kysy lisää!